Øygarden Lokalmedisinske Senter

  • Oppdragsgiver: Brødrene Ulveseth AS
  • Byggherre: Fjell Kommune

Celsius Teknikk har hatt ansvar for prosjektering, planlegging og utførelse av automatikkleveranse på bygget.

Vår leveranse: Prosjektledelse, prosjektering, utstyrsleveranse, koordinering med andre fag

Valgt løsning for romregulering er KNX. Dette innebærer styring av varme, luft og kjøling. Det er også et omfattende KNX/DALI-lysanlegg som blant annet ivaretar nattbelysning for pasienter. All utstyrsleveranse, detaljprosjektering, programmering og idriftsettelse er utført av Celsius Teknikk.

Det er satt inn en reversibel varmepumpe som forsyner bygget med varme- og kjøleenergi. Celsius Teknikk har foretatt integrasjon og presentasjon av varmepumpe i SD-anlegg. Celsius Teknikk har levert automatikkomponenter og styresystem for styring av energianlegg.

Bygget har fire ventilasjonsanlegg med internautomatikk som er integrert og presentert i SD-anlegg.