Nattland oppveksttun

  • Byggherre: Bergen Kommune
  • Type: Skolebygg
  • Omfang: ca. 9.500kvm
  • Oppdragsgiver: Kjell Hansen Elektro AS
  • Bilde: Wiberg arkitektur og plan AS

Celsius Teknikk har foretatt planlegging og gjennomføring av automasjonsleveransen på bygget.

Følgende har inngått i vår leveranse: prosjektledelse, prosjektering, utstyrsleveranse, utarbeidelse av skjema og trekkelister, samt programmering og idriftsettelse av bygg-automasjonen og brannspjeld-sentralen på bygget.

Valgt løsning for romregulering er KNX, som blir levert, programmert og idriftsatt av Celsius Teknikk.

Brannspjeld sentralen er av type Micro Matic Safegard Global som vi leverer, programmerer og idriftsetter.

Bygget har fem ventilasjonsanlegg som skal integrert av Celsius Teknikk.

Det er en kombinasjon av grunnvann og kombinert varmepumpe/kjølemaskin som forsyner bygget med varme- og kjøleenergi. Øvrig automatikkutstyr i energisentralen er levert, programmert og idriftsatt av oss.