Kjøttbasaren

  • Byggherre: OBOS
  • Type: Næringsbygg
  • Oppdragsgiver: TEVAS

Celsius Teknikk har foretatt planlegging og gjennomføring av automasjonsleveransen på bygget. Prosjektet har vært sammensatt av integrasjon av eksisterende styring av komponenter og nyinstallasjon og oppgradering. Bygget har hatt full drift under hele perioden.

Det er integrert en kjølemaskin som forsyner bygget med kjøleenergi på for prosesskjøling og komfortkjøling. Overskuddsvarmen fra kuldeproduksjonen blir utnyttet i varmeproduksjonen sammen med en elektrokjel.  Øvrig automatikkutstyr i energisentralen er levert, programmert og idriftsatt av oss.

Følgende har inngått i vår leveranse: prosjektledelse, prosjektering, utstyrsleveranse, utarbeidelse av skjema og trekkelister, integrasjon av eksisterende komponenter, samt programmering og idriftsettelse av bygg-automasjonen på bygget.

Valgt løsning for romregulering og styring av alle kjøleuniter er KNX, som blir levert, programmert og idriftsatt av Celsius Teknikk.

Bygget har fire ventilasjonsanlegg med intern automatikk som er integrert av Celsius Teknikk.